MÂY CAFE

Ca xoay @MÂY CAFE in Restaurant / Food Services
  • 23 Thống Nhất, P Bình Thọ, TP Thủ Đức View on Map
  • Post Date : November 1, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 83
Email Job

Job Detail

  • Job ID 877
  • Offered Salary 1000

Job Description

  1. TUYỂN DỤNG: Pha chế

2. CA LÀM VIỆC: Xoay ca

3. MỨC LƯƠNG: Thử việc 23k/h

Bottom Promo